قسم به اسم فيلتر

شايد نوشتن از كلماتي مثل فيلتر و فيلتر شكن خيلي ديگر به تكرار مي زند اما باز ادامه دارد. دو سه ماه مي شود كه وبلاگ و پادكستم در ايران به فيلتر رسيده اند .تجربه قبلي را سر نشريه الكترونيكي سه پنج داشتم .اما تعجب مي كنم اينقدر در وبلاگم بی خاصيت و اخته مي نوشتم كه گاهي حالم به هم مي خورد از اين نوشتن. در پادكست هم وحشي بودم اما .زماني كه عكس بالا را در فيس بوك گذاشتم محمد آزرم برايم نوشت:
ناما قبلن نوشته بودم در ایران فقط فیلترنت داریم بعدن کیوسک هم در ترانه ای از این کلمه با مسمی استفاده کرد. ولی جلوی نت را نمی شود گرفت وگرنه ما الان اینجا نبودیم.راست مي گه محمدآزرم به طرز عجيبي فيلترنت شديم.كشك ها نيستيم مثل پفك حذف مي شيم.الهام حيدري نوشت: خب مگه چيه برو صفحات سالم و اخلاقي مثل حوزه علميه اصلا برو باشگاههاي مورد تائيد حوزه كمي ورزش كن سايت و وبلاگ يعني چي فرداي قيامت مي خواي چطوري جواب خدا رو مي دي.از امروز شايد تصميم بگيرم همين كارها را بكنم يا كارها من را نمي دانم.اما جمله مسيح علي نژاد بيشتر بيشتر به سمت تلاش مي برد ذهنم را مسيح مي نويسد:فیلترمان که می کنند انگار زلال تر می شویم.
0