من دارم تو آدمكها مي ميرم تو برام از پري ها قصه مي گي

من دارم تو آدمكها مي‌ميرم تو برام از پريها قصه مي‌گي/من توي پيله وحشت مي‌پوسم برام از خنده چرا قصه مي‌گي/این ترانه ایرج جنتی عطایی با صدای داریوش اقبالی را به ياد مي آورم.كشور ما.سرزمين ما توسط خود ما به يغما برده مي شود چه فرهنگي چه سياسي چه اجتماعي وحتي ورزشي وقتي لينك هاي بالاترين را چك مي كني دقيقاً متوجه اين موضوع مي شويم.حرف امروز ما.حرف جنبش سبزي ايست كه دارد تلاش مي كند به سمت آزادي پيش برود.رهبران اين جنبش در حصرهستند.كشور و شهرها شده است پادگان نظامي.كسي به كسي احترام نمي گذارد.آن وقت بايد بنشينيم به برنامه من و تو و دعوا در اين برنامه نگاه كنيم.بيا برادرم بيا خواهرم بيا دوستم .بيا به آزادي فكر كنيم
0