هاله همیشه نورانی ست.


بگذارید این اوباش تاریخ که منطق زور و رذالت را یدک می کشند سینه مارا بشکافند .دیگر نیاز به لعنت یزید خدا بیامرز نیست بدترش را دیدم لااقل ان زمان اجازه داشتند کشتگان را دفن کنند.اینان به تحقیق از قماش همان روسیاهانی هستند که در طلوع اسلام دختر عزادار پیامبر را زیر تازیانه و لگد به شهادت رسانیدند.و هر جه کردند تا این ننگرا بر خود بپوشانند نتوانستند و تاریخ آنان رابرای ابد رسوا کرد . اینان همان رجاله های همیشه تاریخ اند . امروز هم اگر دختر پیامبر می بود بی شک همان می کردند که دیروز کردند.
خطاب ما با این اراذل قدرت پرست تابع خوی طاغوتی و درندگی نیست که اگر امیدی به آنان بود می باید تاریخ جهارده قرن اسلام می توانست آنانرا به صلاح آورد . سخن با مردمی است که تجاوز و هتاکی ستمگران را می بینند ،اما به سکوت بره وار خویش قناعت دارند.و فریاد ما و همه تاریخ افزون تر به عالمان بیعمل دلبسته به دنیایی است که به پهنای یک تاریخ از خون شهیدان و اسلام ارتزاق کرده و همواره محترم بوده اند و امروز بی مسئولیت تر از مردم کوچه و بازار بی خبر از همه چیز شده اند. آی عالمان نشسته و درلاک چند اصطلاح فقهی و شرعی فرورفته ! آیا شما همان عالمانی نیستید که بر خون حسین ع فراهم آمدید و انتصار اورا بی پاسخ گزاردید تا او ویارانش را چون گوسفند بی نوشانیدن آبی ذبح کردند؟ آیا شما همان بی آبرویانی نیستید که به جای دفاع از حقوق سرور زنان به مراسم داری و چپاول رزق حلال مردم ارادتمند به خاندان پیامبر پرداخته اید؟ نیستید؟! پس چرا امروز دختر پاک جانی را که در عزای پدر به تلاوت قرآن می پردازد و در تشییع پدر به رسم سنت نبوی به اکرام پرداخته زیر ضربات حیوانی پیروان و چماقداران طاغوت به شهادت می رسد، سخنی نمی گویید؟ آری شما نیستید آن مسلمانی که در برابر رعیت خداوند مسئول می باشد . شما مسلمان نیستید. شما انسان نیستید. اف برشما
0