گل سرخی بر لبان خسرو

این حرف خسرو گلسرخی این روزها تمام ذهنم را گرفته است:خسرو گلسرخی: بیایید همه وصیت کنیم / که بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند / تا آیندگان ندانند / که بی عرضگان این برهه از تاریخ / ما بوده ایم...
0