چقدر گریه دارد آزادی

دو هم‌رزم، دو همسفر…

یکی درگذشت. فردایش دخترش در مراسم ختمش حاضر شد و اورا کشتند. دیگری برای اعتراض در کشته شدن فرزند رفیقش در زندان اعتصاب غذا کرد. حالش بد شد. چند روز بعد او هم کشته شد. این است داستان مملکت ما. 
حالا شما بگویید ما آزادی داریم؟
0