میر حسین موسوی: ما از این راهی که شروع کرده ایم به عقب بر نخواهیم گشت

نشست خبری ۱۱ شب موسوی در پایان روز انتخابات
English translation of report on Mir Hossein Mousavi’s press conference held on the night of the rigged presidential elections (12 June 2009)
0