بزرگ همچون سلفش محمد مصدق

مصطفی تاج زاده
مصطفی تاج زاده معتقد است اصلاح طلبان نباید "چاره ای" غیر از برگزاری انتخابات آزاد برای حکومت باقی بگذارند.
تا پیش از انتخابات ۲۲ خرداد طرفدار این بودم که حتی الامکان در هر انتخاباتی با هر شکلی شرکت کنیم... اما داستان جنبش سبز به نظر من این امر را به شکل دیگری در آورد"
0