همسر عبدالفتاح سلطانی آزاد شدعبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری
به گفته آقای سلطانی، همسرش در چند روز بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بوده و به غیر از روز جمعه تمام روزها تحت بازجویی بوده است
معصومه دهقان، دبیر بازنشسته و همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با قرار وثیقه‌ ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
آقای سلطانی با تایید این خبر به بی بی سی فارسی گفت: "دیروز به ما اطلاع دادند که وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر شده، وثیقه را تودیع کنید تا ما ایشان را آزاد کنیم. ما امروز وثیقه را تودیع کردیم و با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی ساعت ۵ بعدازظهر همسر مرا آزاد کردند."

0