تا حالا اين عكس امير جوادي فر را ديده بوديد؟

دیروز سالگرد قتل شهید امیر جوادی فر بود... ببینید این حکومت چه می کند به گل های این خاک سوخته

معلوم نیست چند دهۀ دیگر قرار است برنخیزیم و ریش و ریشۀ دستاربندان را در آتش ارادۀ خود نسوزانیم. سراسر اینترنت پر از خبرهای ناگوار و نگران کننده و دلخراش است و ما همچنان مرور می کنیم شب را و روز را......هنوز را!  


0