ناخدا،خورشیدت را به گروگان گرفته اند

 

این دومین مطلبی ست که در یک ماه گذشته راجع به مرضیه وفامهر کار می کنم. سه دلیل شاید داشته باشد.دلیل اول انسانی ست مثل همیشه ،که یک انسان بی گناه را بدون داشتن جرمی انداخته اند زندان آن هم زندان در این حکومت.دو مرضیه وفامهر هنرمند است و هنر را به عنوان عشق و آزادی به مخاطبش می دهد،نه مثل هنربندانی از جمله لیلا اوتادی ،محمدرضا شریفی نیا و چند نفر دیگر.سه :همسر، دوست و یار مردی ست که سال ها ست ذهنم را با دیدن فیلمهایش برق می اندازد،ناصر تقوایی.ناصر تقوایی می داند کاغذهای بی خطش را با کدام نگاتیو،ای ایران کند.می داند هنگام تماشای موهای زن نفرین شده از جامعه چگونه آرامشش را در حضور دیگران سوار کشتی در بادجن بخواباند.
.................

ناصر تقوایی توانسته است همسرش را در زندان قرچک ورامین ملاقات کند. با گذشت یک ماه از بازادشت مرضیه وفامهر، حکم بازداشت او به اتهام جدید «ارتکاب فعل حرام و شرکت در تهیه‏ی فیلم مبتذل» برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

0