هنوز پگاه پشت حصار آهنی اوین

 
در حالي امروز خبر حضور «سيدعليرضا سجادپور» در زندان اوين منتشر شده كه سخنگوي قوه قضائيه از احتمال آزادي پگاه آهنگراني از اين زندان ظرف روزهاي آينده خبر مي‌دهد،اما هنوز ازادیش مورد تایید هیچ منبع رسمی و معتبری نرسیده.بجز سایت کلمه هیچ سایت خبرگزاری ایرانی خبر آزادی پگاه را تایید نکرده،متاسفانه طبق آخرین اخبار پگاه آهنگراني تا هم اکنون (ساعت 10:45 شب) آزاد نشده و خانواده ی ایشان پشت حصار آهنی اوین منتظر آزادی پگاه می باشند.
0