احمد جان خوش آمدي!درود بر اينانسان نجيب وبه شرف اهل قلم
پریشانی ام را تنها این خبر به آرامش می رساند:بابک داد در صحفه شخصی خود در فیس بوک خبری خوشحال کننده گذاشت:بر اساس اخبار رسيده «احمد زيدآبادي» عزيز ، بعد از تحمل دو سال حبس بي وقفه، ساعتي قبل به طور موقت به مرخصي آمد. اين خبر خوش را به خانواده صبور او و به همه مخاطبان آزادانديش اين صفحه شادباش مي گويم. به اميد آزادي قطعي تمامي روزنامه نگاران و فعالان عقيدتي و زندانيان سياسي:«احمد جان خوش آمدي!»
0