خودداري نسرين ستوده از ملاقات


رضا خندان همسر نسرین ستوده در صحفه فیس بوکش نوشت:امروز يكشنبه نسرين ستوده در اعتراض به افزايش فشارها به خانواده و بازداشت آنها در هفته‌ي گذشته و قطع ارتباط تلفني با كودكان‌،از آمدن به محل ملاقات خودداري كرد اين در حالي بود كه خانواده پشت كابين منتظر حضور او و ملاقات وي بود

 
0