اینجا میزان زور و قدرت است عادل جان نه رای ملت

می دانم که می دانی ، اینجا زور و قدرت و بیت رهبری و مقام اوزما حرف می زند و نه مردم و مشارکت مردم و دیده مردم.تنها تو ماندی که در برنامه ات اعتراض می کنی.درود بر شرف و شجاعتت دیگر برنامه های کشکی صدا و سیما که تخم این کارها را ندارند.می ترسند.ترسو هستند.پاچ خوارند.

عادل فردوسی‌پور دوشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی 90 به شدت به عملکرد نیروی انتظامی حمله کرد، شکسته شدن دوربین این برنامه و نیز جلوگیری از پخش فیلم ضرب و شتم خبرنگاران توسط پلیس را به باد انتقاد گرفت و در پایان برنامه دوشنبه شب نیز، پس از آنکه خواستار پاسخگویی و عذرخواهی مسئولان نیروی انتظامی شد، تاکید کرد که: باید میزان رای ملت باشد، نه زور و قدرت!

لحن انتقادی عادل فردوسی پور در برنامه نود امشب بسیار بی سابقه بود . آقای فردوسی پور دراین برنامه انتقادات تندی از نیروی انتظامی مطرح کرد . علت انتقاد فردوسی پور به خاطر برخورد شدید نیروی انتظامی با خبر نگاران در یکی از بازی های لیگ وشکستن دوربین نود بود . فردوسی پور قصد داشت تصاویری از این ماجراها پخش کند ولی مسئولان صداو سیما با این منطق که باید حتما پخش این تصاویر باید با توضیحات مسئولان نیروی انتظامی همراه باشد مانع پخش چنین توضیحاتی شدند. همین موضوع باعث شد که فردوسی پور به شکل بی سابقه ای از مسئولان تلویزیون در این زمینه انتقاد کند . اوعنوان کرد که خبرنگارانی که توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد شده بسیار برای تلویزیون زحمت کشیده اند ووظیفه صدا وسیما حمایت از آنها در مقابل نیروی انتظامی هست . آقا ی فردوسی پور حتی عنوان کرد که مسئولان نیروی انتظامی با پاسخگویی وعذرخواهی می توانستند این مشکل را حل کنند . البته این مجری محبوب تلویزیونی عنوان کرد که قرار شده مسئولان نیروی انتظامی دربرنامه بعدی نود دراین زمینه توضیح دهند . در بخشهای پایانی نود عادل فردوسی پور در حالی که بسیار شاکی به نظر می رسید جمله غیر منتظره ای را بیان کرد . او گفت : امیدواریم میزان رای ملت باشد تا زور قدرت.

0