ميم در تاريخ ايران حرف مهمي ست


ميم در تاريخ ايران حرف مهمي ست: مــيرحسين مــوسوي ، مــحمد مــصدق ، مــهدي بازرگان ، مــحمد خاتمي ، مــهدي كروبي ، حسينعلي مــنتظري و
...
اول خرداد امسال يادداشتي نوشتم كه بهترين شعاري كه براي انتخابات 88 ساختم و امروز بيشتر به آن رسيده ام اين بود
(( درود بر 3 قهرمان ايران ، موسوي و مصدق و بازرگان ))

و اما چرا به نظرم اين شعار محتوايش مناسب تر از ظاهر و وزنش در آمده است ، وي‍‍ژگي هاي مشترك اين 3 نفر در تاريخ ايران است :
جداي از مـــيم بودن هر 3 شان
اول . هر 3 نخست وزير ايران بوده اند و هر 3 در زمان نخست وزيريشان از محبوبيت ويژه اي بين مردم برخوردار بودند.
دوم. دست بر قضا هر 3 توسط حكومتي كه زماني نخست وزيرش بودند، طرد و محكوم شده اند.
سوم. دردناك تر از همه مردم زمان هر 3 اين بزرگواران است كه در وقت مهم و تاريخي كه بايد از آنها حمايت مي كردند صحنه را خالي كردند و آنها ماندند و حكومتي كه هرچه خواست برسر آنها آورد و مردم نهايتآ منتظر ماندند تا درگذرند بلكه در تاريخ تنها از نام و يادشان به نيكي ياد كنند

آخر. اين يادداشت كوتاه را به مناسبت سالگرد كودتاي ننگين 28 مرداد 32 و 6 ماه از حصر غيرقانوني ميرحسين موسوي در منزلش نوشتم

من معتقدم و مطمئنم كه نام « ميرحسين موسوي » در كنار نام تمام مـيم هاي ديگر تاريخ ايران تا هميشه خواهد درخشيد و روزي فرزندم از من راجع به او كه نامش به نيكي در كتاب هاي تاريخ مدرسه آمده است ، سوال خواهد پرسيد

اما تمام كابوسم اين است كه در برابر اين سوال كه نسل شما در برابر مردانگي و ايستادگي موسوي چه كرد ؟! سكوت كنم و سر به زير بمانم ... 


بُن رفته شده از صحفه فیس بوک بیست و پنج بهمن

نظرات