فقط برای اینکه یادمون بمونه


فقط برای اینکه یادمون بمونه....که یادش بمونیم
یکی از بچه ها این عکس رو در صحفه فیس بوکش زده بود 
چقدر دلم برای میرحسین موسوی  تنگ شده

نظرات