علی کریمی پیراهن اش را به اشکان سهرابی شهید اعتراضات ضد حکومتی سال 88 تقدیم کرد


 http://upload20.ir/upload/13150699362080357208.jpg

کیانوش سنجری در زیر این عکس در صحفه فیس بوکش می نویسد:علی کریمی پیراهن اش را به اشکان سهرابی شهید اعتراضات ضد حکومتی سال 88 تقدیم کرد. اشکان سهرابی، دانشجوی مهندسی، در اعتراضات خیابانی سال 88 در روز 30 خرداد هدف سه گلوله ماموران خامنه ای قرار گرفت و به شهادت رسید.

Ali Karimi gave his autographed Schalke Jersey to a family who lost their son during the protests to IR thugs