بازگشت فلامینگو ها به رضائیه


این، ویدئوی فیلمی است از سریال در گذشته معروف آمریکائی به نام «دنیای وحشی» از دکتر مارلین پرکینز که در هر فیلم در باره جانوران کشوری و منطقه ای رپرتاژ میداد. این فیلم که تیترش هم «بازگشت فلامینگو ها به رضائیه» است و اواسط دهه 1970 میلادی تولید شده،، بیشتر از خود دریاچه ارومیه، درباره فلامینگوهای معروف دریاچه است که هر بهار به این دریاچه برمیگردند (درست ترش: برمیگشتند) بدون آنکه کسی بداند از کجا میایند.این فیلم نشان می دهد که دریاچه ارومیه برای گردشگران خارجی چه جذابیتی داشته.
0