جمع شید جمع شید که یکی دیگه رو امروز وسط خیابون دار زدند.

یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر.یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر،یک اعدام دیگر

...................
سیاوش اردلان در صحفه فیس بوک ش می نویسد:
جمع شید جمع شید که یکی دیگه رو امروز وسط خیابون دار زدند. عکس های دبش و دست اول از مرحله به مرحله عبرت آموز و بازدارنده دار زدن در ملا عام. این ماجرای یک دکتری است که مریضش مرد و خانواده مریض با کشتن دکتر مثلا خواستند انتقام بگیرن. قاتل انگار اینقدر انتقام براش شیرین بوده که با لبخند به استقبال مرگ رفت.
 

نظرات