بليط ورود احمدي نژاد به خاك آمريكا

جاشوا فتال و شان بائر، دو شهروند آمريکايی متهم به «ورود غيرقانونی» و «جاسوسی» در ايران  روز چهارشنبه سی ام شهريورماه با سپردن وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.بابک داد در صحفه فیس بوکش می نویسد:
بليط ورود احمدي نژاد به خاك آمريكا، پايان دادن به ماجراي «گروگان گيري» دو جوان كوهنورد آمريكايي بود كه امروز آزاد شدند و خاك ايران را ترك كردند. فساد و وابستگي سيستم قضايي كشور در اين ماجرا بيش از هميشه آشكار شد و شهرتي جهاني پيدا كرد. اينك همين دستگاه قضايي فاسد، مي خواهد به بزرگترين «اختلاس حكومتي» رسيدگي كند و اين يعني قفل پرونده اين اختلاس عظيم هم، هرگز باز نخواهد شد!صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه امروز رسانه ها را تهديد كرد ماجراي اختلاس را «سياسي» نكنند و به كسي تهمت نزنند! در حالي كه بزرگترين اتهام، فعلا" از سوي احمدي نژاد به بيشتر از سيصد مقام عاليرتبه نظام اسلامي(!) زده شده و او به صراحت گفته كه از همگي آنها، اسناد تخلف و فساد دارد!همه از آزادي دو كوهنورد بيگناه آمريكايي خوشحاليم. نكته اينجاست كه اگر آنها بر طبق ادعاي قوه قضائيه «جاسوس» بودند، چرا آزاد شدند؟ و اگر جاسوسي آنها ثابت نشده، بر چه مبنايي دو سال در زندان ماندند و در آستانه سفر احمدي نژاد به آمريكا، آزاد شدند؟ اين چيزي نيست جز فساد و وابستگي دستگاه قضايي كشور، كه به عنوان بازوي گروگانگير حكومت، عمل مي كند و حالا مي خواهد به يك اختلاس بزرگ حكومتي هم رسيدگي كند.

نظرات