اعتراض به ارسال پارازیت

در تعریف خیلی ساده می توان گفت پارازیت ارسالی برای از دسترس خارج کردن فرکانس برنامه های ماهواره ی کاری ست که سال ها ست حکومت ایران دارد انجام می دهد،حالا از صحبت کردن راجع به در خطر قرار گرفتن سلامتی انسان ها و پول های هنگفتی که صرف ابزار ارسال پارزیت می شودبی خیالش می شیم و اینکه:امروز بی بی سی فارسی این خبر رو روی خروجی رسانه خود قرار داد که:
نهادهای خبری مرجع آمریکا و بریتانیا اقدام ایران در ارسال پارازیت و فشار بر رسانه ها را محکوم کردند. بی بی سی و بی بی جی (مرجع اصلی رسانه های رادیو و تلویزیونی در آمریکا) از سازمان ملل خواستند این رفتار ایران را محکوم کند.

 http://www.etedaal.ir/pooyasoftpublisher/storage/Images/20110219103945cb-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7.jpg

در این بیانیه که امروز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شد آمده است "بی بی سی و بی بی جی از فرصت کنونی در جریان بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده می کنند تا به رفتار جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند چرا که آن حکومت تلاش می کند تا رسانه های مستقل در ایران را ساکت کند.

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/01/090109ptv_386_217.jpg

در ادامه بیانیه آمده است "همین چند روز پیش ماموران دولتی ایران چندین مستند ساز مستقل را بر اساس این اتهام مبهم دستگیر کردند که آنان با بی بی سی فارسی فارسی همکاری می کرده اند. این بازداشت ها با پخش یک مستند تلویزیونی درباره رهبر ایران در تلویزیون فارسی بی بی سی مصادف شد".

http://media.farsnews.com/Media/8704/Images/jpg/A0463/A0463752.jpg
0