پاييز آمد (اجرا شده توسط گروه کر ) محمدرضا علیقلیپاییز آمد ، کاری از محمد رضا علیقلی اجرا شده توسط گروه کر موسیقی
بر اساس یک سرود انقلابی
 (پاييز
پاييز آمد
در ميان درختان ، لانه كرده كبوتر
از تراوش باران مي گريزد
خورشيد از غم
با تمام وجودش ، پشت ابر سياهي
عاشقانه به گريه مي نشيند
من با قلبي به سپيدي روز ، به اميد بهاران
مي روم به گلستان ، همچو عطر اقاقي
لابلاي درختان مي نشينم
باشد روزي ، به نداي بهاران روي دامن صحرا لاله رويد
شعر هستي
بر زبانم جاري ، پر توانم آري
مي روم در كوه و دشت و صحرا
رهپيماي قله ها هستم من
راه خود در طوفان، در كنار ياران مي نوردم
در كوهستان
يا كوير تشنه ، يا كه در جنگلها)

پاییز آمد، در میان درختی ، لانه کرده کبوتر، از تراوش باران می گریزد
خورشید از غم، با تمام غرورش پشت ابر سیاهی، عاشقانه به گریه می نشیند
من با قلبی، به سپیدی روز، با امید بهاران،
می روم به گلستان همچو عطر اقاقی، لا به لای درختان می نشینم
باشد روزی، به ندای بهاران، روی دامن صحرا، لاله روید
شعر هستی، بر لبانم جاری، پر توانم آری، می روم در کوه و دشت و صحرا
ره پیمای قله ها هستم من، راه خود در طوفان، د ر کنار یاران می نوردم
در کوهستان، یا کویر تشنه، یا که در جنگلها، رهنوردی، شاد و، پر امیدم
دارم امید، که دهد، سختی کوهستان، بر روان و جانم پاکیِ این کوه و دشت و صحرا باشد روزی برسد،
شعر هستی بر لب، جان نهاده بر کف، راه انسانها را در نوردم
شعر هستی، بودن و کوشیدن، رفتن و پیوستن از کژی بگسستن جان فدا کردن در راه خلق است

نظرات