من مهدی کروبی فرزند احمد صدایم خفه نمی شود

http://upload20.ir/upload/13180947431270917148.jpg


دیروز چهاردهم مهرماه بود و روز تولد مهدی کروبی  … امروز شیخ شجاع و دوست داشتنی ما وارد هفتاد وپنجمین سال از زندگی پُر تلاطم و البته امید آفرین خود شد … عکس بالا برای سالهای نه چندان دور است، اما امیدوارم به همین آسودگی در زندانی که یزید زمانه برایت فراهم کرده است سلامت باشی … بی شک استقامتت استخوانی است در گلو و سلامتی ات خاری است در چشم دیکتاتور ایران  … چرا که شجاعانه ایستادی گفتی :

من مهدی کروبی فرزند احمد صدایم خفه نمی شود

تولدت مبارک … آرزوی مردم ایران سلامتی و آزادی ات است


0