رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

تظاهرات وال استریت در نیو یورک،۲۳ مهر ۱۳۹۰

http://upload20.ir/upload/13187697411189752036.jpg 

Uprising in Iran 2009 against the IRI inspired many around the world, the symbol of that uprising is in OWS 2011 protests at Liberty Sq (Zuccotti Park), NY
ارسال یک نظر