مادر در زندان است تا دیگر کودکی اعدام نشود

http://upload20.ir/upload/13181387031375637615.jpg
 
فرزندان نسرین هرچند بی‌ تاب بازگشت مادر به منزل هستند اما با تمام خردسالی (نیما ۴ ساله و مهراوه ۱۱ ساله) ارزش فداکاری مادر را میفهمند و به پدر خود که همراه همیشگی‌ نسرین و پشتیبان فعالیت‌های اوست گفته اند که مادر در زندان است تا دیگر کودکی اعدام نشود.

روز جهاني كودك بر همه‌ي كودكان جهان مبارك باد

Nasrin has a 4 year old son and an eleven year old daughter, although they are both very young and missed their mother but they appreciate their mother’s sacrifice. They have told their father, who is Nasrin’s best friend and supporter, that Momy is in prison so that no child is executed in the future!
0