nina simone - strange fruit

این قطعه اولین بار سال 1939توسط بیلی هالیدِی خواننده ی زنِ جازِ آفروآمریکایی در کافه سوشایتی ِ نیویورک، که در آن زمان محل تجمع چپ ها و روشنفکران آمریکایی بود و تنها کافه ای که خارج از محله ی هارلم، یعنی محله ی آفروآمریکن های نیویورک، دَرش بر روی آفروآمریکن ها و سفیدهای آمریکایی ها هم زمان بازبود، اجرا شد. آهنگ ساز و ترانه سرای این کار آبِل میرُپُل، نویسنده و معلمِ یهودی و عضو حزب کمونیست آمریکا بود. این آهنگ در اون زمان بسیار مردمی شد و می توان مدعی بود قوی ترین اثر تا آن زمانی در اعتراض به لینچینگ (اعدام های فراقضایی آفروآمریکن ها مثل دارزدن، سوزاندن و ... که توسط کوکوس کلان ها و نیروهای غیررسمی الالخصوص در ایالت های جنوبی آمریکا) و راسیسم در ایالات متحده ی آمریکا بود. این ترانه سال ها در رادیوهای آمریکا ممنوع بود و بی بی سی هم از پخش اون در همان سال ها جلوگیری می کرد. در آفریقای جنوبی (در زمان حکومت آپارتاید) این ترانه به طور رسمی ممنوع اعلام شده بود.Strenge fruit یا میوه ی عجیب، در واقع اشاره به عکسی دارد از سرزمین های جنوبی که در آن یک آفرو آمریکن از درختی به دار آویخته شده یا به اصطلاح آن زمانی "از درخت لینچ شده است"، چیزی که به مرور زمان تبدیل به یکی از تصاویر تکراریِ سرزمین های جنوبی شده بود. میوه ی عجیب این درختان پیکر تیره ی انسان هایی ست که صامت به هیچ کجای عکس نگاه نمی کنند. "میوه ی عجیب" همچون "رزا پارکر" یکی از سمبل های جنگ علیه راسیسم و از نشانه هایِ قوی جنبش ضد آپارتاید محسوب می شود.

0