این همون نصرتی بود که تو بازی با کره به خاطره مردم ایران دست بند سبز زد

http://upload20.ir/upload/1320253576214393733.jpg 
این همون نصرتی بود که تو بازی با کره به خاطره مردم ایران دست بند سبز زد
یادمون نره
این همون نصرتی بود که گل پیروزی ما رو مقابل بحرین زد تا بریم جام جهانی
چه راحت میگیم ابروی مملکتمون رو حرکت نصرتی برد..
آبروی مملکت ما رو کسايی بردن که
سه هزار ميليارد رو بردن
آبروی مملکت ما رو اونایی بردن که
ساعت 4 صبح تو خیابون منتظر اعدام یک جوون 18 ساله موندن
0