شهدای اقتدار ، عجب واژه های غریبی!!

کشته شدن در راه سرزمینت،کشته شدن در راه پیشوایت،کشته شدن در راه خودت که داری به آن فکر می کنی،کلمات بی‌ هویت ، غریبه شدن، به کرات مجبور میشی‌ معنای کلماتی را که فکر میکنی‌ می‌دانی، بپرسی‌!دیروز در فیس بوک گردی به این مطلب مزدک موسوی برخوردم،مزدک نوشته بود:توی مسیر برگشت به خونه یه بنر بزرگ دیدم که عکس کشته شدگان حادثه ی انفجار شنبه رو زده بود و بزرگ نوشته شده بود: شهدای اقتدارو من هنوز به اقتدار فکر می کنم... واژه ها چقدر بی تفاوت شده اند!
0