Parazit 31 November 11 (Season three)

سوسن تسلیمی میگه:(هنرمند نباید سیاسی باشد به معنای عضویت در یک حزب! اما چطور می شود هنرمند نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی کشورش، که او را در شرایطی قرار می دهد که نتواند آزادانه کار کند بی تفاوت باشد؟ چطور می شود که هنرمند نسبت به شرایطی که او را از خانه و کاشانه اش دور می کند، بی تفاوت باشد!؟ این بی مسئولیتیست! هنرمند وجدان آگاهِ جامعه اش است! هنرمند تاریخ نگار واقعیست! تاریخ را تاریخ نویسان نمی نویسند، ما می نویسیم!هنرمند باید آزاد باشد! و نسبت به خودش و هنرش صادق و صمیمی باشد! او نباید از روی مصلحت کار کند. او نباید خودش را سانسور کند! او باید شاخک های حسی خود را به کار بیاندازد و به هنرش معنا ببخشد!)
در این حرف من، یک زن ایرانی روشن‌فکر را دیدم. یک زن ایرانی روشن‌فکر که بر روی حفره‌ها و برجسته‌گی‌های‌اش سرمایه‌گذاری نکرده بود. یک زن ایرانی روشن‌فکر که می‌دانست زن است. یک زن ایرانی روشن‌فکر را دیدم که انسان بود و می‌دانست انسان یعنی چه. یک زن ایرانی روشن‌فکر را دیدم که شکلک درنمی‌آورد. یک زن ایرانی روشن‌فکر بی‌کینه و گره را دیدم. یک زن ایرانی روشن‌فکر را دیدم با همه‌ی این خصوصیات تا موجودات چندش‌آوری را که بر خود نام روشن‌فکر گذاشته‌اند، برای لحظه‌ای از ذهنم دور کنم. افتخار می‌کنم که هم‌وطن زنی روشن‌فکر چون سوسن تسلیمی هستم.

0