گزارش کامل تصویری از دیدار سید محمد خاتمی از خانواده زندانی سیاسی ، شرف اهل قلم ، احمد زیدآبادی

علي حاتمي توي سريال هزاردستانش يه ديالوگ داره كه وحشتناك درسته:پیروزی توده ها مسلم ست/حتی اگر آن روز در کاسه چشم من و تو گیاه روییده باشد.

0