‌گلوله يكي است

جنبش،اعتراض،سرکوب و جانت را گذاشتن،تنت را به گلوله سپردن،شلیک گلوله و پخش شدن خون در کف خیابان،سرخ شدن و جوانه زدن،سبز شدن یک انقلاب در دل دیکتاتور.بین خیابانهای تهران و خیابانهای دمشق قصه یکی ست. ملت به دنبال رویای خود میدود و لباس شخصیها گلوله و ترس با خود دارند تا جلوی آمدن آزادی را بگیرند. ندا در ایران و محمود در سوریه. هر دو از خانه بیرون آمدند برای درخواست آزادی و عدالت و کرامت... و همچنین مجازاتشان یکی بود و گلوله یکی بود. او چون محمود جز رویایش چیزی نداشت و آنها چقدر از رویا می ترسند!

(این کلیپ را مبارزان سوري به ياد شهيد نداآقاسلطان ساختند)

1