امروز روز تو بود یاردبستانی من

 
امروز روز شما بود یاران دبستانی ما،روزی که به بزرگی شما نمی رسد،می دانیم میان انبوهی از شبیه سازی های حکومت زندگی می کنیم ،اما هراسی از این نیست ،هراس از آن است که زندان دانشگاه شود.
بهاره هدایت، عبدالله مومنی، مجید توکلی، مهدیه گلرو، کوهیار گودرزی، پیمان عارف، عباس کاکایی، مجید دری، سما نورانی، شبنم مددزاده، حسن اسدی زیدآبادی، میلاد اسدی، یاسر گلی، محمد پورعبدالله، ضیا نبوی، مرضیه خدابخش، محمد یوسف رشیدی، آرمان رضاخانی، عاطفه نبوی، بهروز جاوید تهرانی، آمانج حیدری، احسان عبده تبریزی، حامد روحی نژاد0