من را پودر کنید/من محمدنوری زاد هستم

 http://www.persian.rfi.fr/sites/persian.filesrfi/dynimagecache/65/0/364/272/344/257/aef_image/mohamad-norizadeh.jpg
 محمد نوری زاد،نویسنده و روزنامه نگار ایرانی


سلام جناب محمد نوری زاد

در حالی دارم این نامه را برای شما می نویسم که تمام تنم دود و آتش است از پودر شدنم به دست برادران وزارت اطلاعات.ذرات پودر شده ام دارند درهمه جای این سرزمین پخش می شود و هر ذره یک صدا می شود.یک صدا پر از خشم و نفرت،آهای با این ذرات پودر شده که هزاران نوری زاد دیگر را به وجود می آورند چه کار می کنید.این ذرات آهسته تندبادی می شوند و تلخ ،تاریخ شما را می نویسند.بله تاریخ شما.شما ای امیران بی ارزش ، شما ای دزدان،شما ای همه سرنشینان والا در قاچاق،شما ای همه کاخداران بی غم ،شما ای همه جنگجویان نا انسان.پس تا می توانید پودر کنید،زندگی را پودر کنید،ارزش انسانی را پودر کنید،خانواده را پودر کنید،وطن را پودر کنید،اخلاق را پودر کنید،اصلاً همه چیز را پودر کنید.روزی اما به دست خودتان حکومتی که برایش پودر می کنید،پودرتان می کند و پودر می شود.این چند خط نامه نیست.این چند خط  پودرشدن است
0