خانه ای روی آب فیلمی از بهمن فرمان آرا

این دیالوگ ناب،از رضا کیانیان:
"من این روزا حالم خوب نیست.. نمی‌دونم چمه، یه خشمِ عجیبی نسبت به همه چیز و همه کس تو کله‌م وول می‌خوره.. مثه آدمی که توی باتلاق افتاده هر چی دست و پا می‌زنه بیش‌تر فرو میره، اون‌طوری شدم."

چقدر تو خوبی بهمن فرمان آرا با این فیلمت

0