آقاي كواكبيان،شرف چيزيه كه شما نداريد...

داشتم راجع به چرخش یک فرد در زمان های مختلف فکر می کردم.مثلا کواکبیان که روزی به دنبال معاون پارلمانی شدن و امروز به دنبال پارلمانی شدن ، حالم از این تیپ ادمها بهم می خوره. به نظرم نمي‌شه از همه توقع داشت كه بفهمند سياست و ديانت از هم جدانشدنيه. خيلي‌ها به اينجا كه مي‌رسن شروع مي‌كنند به جاي ديانت ورزيدن سياست ورزيدن و اين تفكيك را قائل مي‌شوند براي همين هم سياستمدار باقي‌ميمونند.تا رسیدم به این مطلب در فیس بوک ازرضا بهزاديان نژاد.

 http://i41.tinypic.com/so8hz8.jpg


رضا بهزاديان نژادمی نویسه:( توضيح پيش از مطلب: حدود 6 ماه پيش با انتشار عكسي ستادي نكاتي را به آقاي كواكبيان گوشزد كردم، با توجه به سخنان اخير ايشان اين عكس را به همراه بخشي از آن نكات و توصيه ديگري خدمت ايشان باز نشر مي كنم.)
«آقاي نماينده آيا يادتان مي آيد آن روز را كه در زيرزمين ستاد، مهندس موسوي را در آغوش گرفته بوديد و لفظ مهندس جان از كلام مباركتان نمي افتاد. آيا اجازه دارم اين سئوال را از محضرتان بپرسم كه از دوستان آن روزتان كه در اين عكس هستند خبري داريد منظورم مهندس موسوي و آقاي مقيسه است ، آيا اگر الان مهندس را ببينيد همچو گذشته ايشان را در آغوش ميگيريد و مهندس جان صدا مي زنيد. اصلا آن در آغوش گرفتن ها به كنار، آقاي نماينده مي توانم بپرسم كجاي شرايط ايران را براي حضور در انتخابات مساعد ديده ايد، آيا از ياران اصلاح طلب در زندان خود خبري گرفته ايد يا حتي اين روزها در خيابانهاي شهر قدمي زده ايد تا ببينيد و بشنويد مردم سياستمدارانشان را با چه الفاظي صدا مي زنند. در هر حال منظورتان را از شرايط نمي فهمم ؟ اما فكر كنم منظور كلامتان اين باشد كه مي خواهيد كمربندهايتان را براي نمايندگي دوره بعدي مجلس محكم كنيد پس بايد خدمتتان عرض نمايم كه شما مصداق واقعي آن تعريف استاد بزرگوارم آقاي نوري زاد از سياست مي باشيد، سياستي كه در آن نه به اخلاق مقيدي نه به كرامت انساني، نه به قانون نه به انصاف، نه به عدل و نه به مختصات بايگاني شده اي چون فرداي قيامت.»
آقاي نماينده حالا چند سالي از آن روزها گذشته است. پيشتر با دل بستن به اين آيه «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب» (هود 88) كه هركس در اصلاح به اندازه توان خود مي كوشد بعضي رفتارتان را توجيه مي كرديم. اما اكنون نمي دانيم اين سخن آخرتان مبني بر خارج شدن آقايان موسوي و كروبي از دايره اصلاح طلبان را با چه تعريفي از اصلاح طلبي بيان نموده ايد. آقاي نماينده زماني كه ما هنوز به دنيا نيامده بوديم و شما هم الفباي سياست را به درستي نمي دانستيد، اين آقايان در زمره اصلاح طلبان بوده اند.
آقاي نماينده به شما توصيه مي كنم كه در همه امور به خدا توكل كنيد و از او ياري بجوئيد چرا كه ياري خدا براي بندگان كافي است.
0