به مناسبت پانصدمین روز اسارت نسرین ستوده

 http://images.kaleme.com/org-z13067946247db8ec8fd430254f9e88564aa62b3f4235c554e3.jpg
به اين خط‌ها نگاه كنيد. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا آيا مي‌توان چيزي در آنها ديد؟ همه‌ي اين‌‌ها را ما مي‌توانيم در يك لحظه ببينيم و چيزي هم درون آنها مشاهده نكنيم. به احتمال زياد حوصله نكنيم حداقل آنها را بشماريم. ولي حتي وادار كردن ما به شمردن‌‌شان صبر ما را لبريز خواهد كرد. ولي كساني هستند كه تك‌تك اين خطوط را در پس ديواري بلند زندگي كرده‌اند و حتي خيلي خيلي بيشتر. اگر خوب به آنها نگاه كنيم حتما نگراني مادر، دلتنگي پدر، غم سنگين كودك و يا . . . را در آن خواهيم ديد. و اگر آن خط‌ها در جايي كشيده شده باشند كه انفرادي‌اش مي‌نامند گويي هر كدام‌شان نشانه‌ي قرني است. هر كدام از اين خط‌ها كه بر ديوار زندان كشيده مي‌شوند نماد يك روز نيستند، علامت يك روز و يك شب هستند، و نشانه‌ي نوعي زندگي . . . آيا ميِ‌توان در امتداد آنها روشنايي و اميد را ديد؟ و آزادي را؟
https://lh4.googleusercontent.com/-7Enzd0DNzTI/TuJ2XvKPkoI/AAAAAAAAR9I/cZmV7eJvVjY/330.jpg
ازصفحه فيسبوك رضاخندان همسر نسرین ستوده فعال حقوق زنان که در زندان به سر می برند.
0