عموی مهندس میرحسین موسوی درگذشت

حاج میر عباس موسوی عموی مهندس موسوی دار فانی را وداع گفتند. مرگ هایی که بوی حصر و زخم می دهد دامنِ یک حکومتِ مرگ خواه را خواهد گرفت....
0