یادتان هست؟

یادتان هست؟
روزنامه دولت نوشته بود بانک مرکزی اعلام کرده میرحسین درباره تورم دروغ می گویند. بانک مرکزی فردای آن روز خودش اعلام کرد آماری که توسط میرحسین اعلام شده صحیح است!
بماند که امسال تورم حداقل دو برابر آماری است که میرحسین آن روز می گفتند و راست هم می گفتند...
0