شرکت در انتصابات، خیانت است به مادران داغدار!

http://i44.tinypic.com/16gwz7k.jpg
 دوستان به حرکت اسکناس نویسی ملحق شوید . اسکناس همه جا میرود . شهر و روستا . هر کدام از شما روزی 5 اسکناس بنویسید هزاران پیام منتقل خواهد شد . کمپین تحریم انتخابات یک نه بزرگ به استبداد است . 

http://i44.tinypic.com/13ztsew.jpg
اسکناس نویسی های گسترده برای تحریم انتصابات و حضور در خیابان
ما پیروزیم چون حق با ماست

0