تو رهبر و امام من نیستی ، من از بت سازی خسته ام

تو رهبر و امام من نیستی ، من از بت سازی خسته ام . از اشتباهات پدر و مادرم خسته ام ، پس تو را همین میر حسین خالی صدا می کنم.دست بند سبزم را بر دستم میبندم و روزِ 25 بهمن به یادِ برادران شهیدم "محمد مختاری" و "صانع ژاله" آزادی را فریاد میزنم...
http://3.bp.blogspot.com/-85QZ8Gth7iM/TyRzJWA7AxI/AAAAAAAAAKU/2yQ3R1jObzA/s1600/25+bahman.jpg
0