تصویری که برای اولین بار منتشر می شود

 
دایه شهید کیانوش آسا (شهید سبز علم و صنعت) 
یک روز پیش از برگزاری انتخابات
ما پیروزیم
V
*دایه در کردی به معنای مادر یا نامادری است.
0