گاهی وقت ها حتی بغض هم نمی توانیم کنیم


آخرین تصویری که ذهنم را به جهان بدبخت هایش بیشتر از پیش نزدیک کرد.انگار دردهایم وقتی این لحظه ها را می بیند نوعی دیوانگی گریه می آورد برای چشم هایم.برای چند ثانیه برگشتم بی بی سی فارسی را نگاه کردم دیدم فیلم دیدار نسرین ستوده با فرزندانش را نشان می دهد.نمی توانستم گریه نکنم وقتی گریه می کنم ، زخم هایم مردی می شوند برای خودشان.فیلم که تمام شدنادر سلطانپور و فرناز قاضی زاده بغض هایشان را نگه داشتن.هرکسی این فیلم را می دید به مادر بود می رسید و می دانست نسرین نگران آخر این زندان نیست.بی تاب فرزندانش است.

(با این توضیح که نسرین ستوده در زندان با روحیه عالی‌از پشت شیشه ها لپ پسرکش را می کشه و مادرانه با او بازی می کند اما دخترش آرام آن گوشه به مادر و برادرش نگاه می کند و اشک می ریزد.)


نسرین ستوده‌، وکیل دادگستری، از شهریور ۱۳۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است. این تنها دقیقه‌ای است از ملاقات او با دو فرزندش در زندان اوین.