فصل این روزهای ما گرگدنی ست

امروز داشتم تریلر فیلم "فصل گرگدن ها " به کارگردانی بهمن قبادی و با بازی بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی را می دیدم.فیلمی ست برای همه ی نسلی هایی که می آیند و مبارزه می کنند و جان می دهند به زمان ها.