فشار بده دستتو تا بشکنه اون دستهای چرک آلود آلوده به خون مردم.علی کریمی کسی بود که پیرهنش رو به اشکان سهرابی هدیه کرد و تو اون روزای خفقان 88 تا الان هم دستبند سبزش همیشه دستش بود. او به خوبی قدرت حرکتهای به ظاهر کوچک رو در انتقال پیام شناخته. این نوع اعتراضات او هم در اون لحظه کارایی داره و هم بعد از رسانه ای شدن،امروز دیدم شاهین نجفی این عکس رو در صفحه فیس بوکش به اشتراک گذاشته و نوشته:.


شاهین نجفی : هنر همیشه در آفرینش یک اثر هنری نیست.ریشخند(پوزخند،نیشخند،تلخخند) علی کریمی را باید داوینچی نقاش می کشید.فوتبالی نیستیم ولی شرافت که این حرفها حالیش نیست.ماییم و سر تعظیم به شرافت شررر فوتبال ایران.به افتخار علی کریمی