نسرین ستوده از امروز صبح اعتصاب غذایش را شروع کرده(رضا خندان روی دیوار فیس بوکش نوشته که نسرین ستوده از امروز صبح اعتصاب غذایش را شروع کرده)


پس از ماهها دوندگی به دادستانی برای گرفتن بدیهی ترین حق یک مادر یعنی ملاقات حضوری مخالفت می شود.

پس از 17 ماه حضور در بند عمومی با دادن یک تلفن دو دقیقه ای مخالفت می شود.
پس از یک سال با ملاقات برادر و مادر حتی به صورت کابینی مخالفت می شود.
وقتی که دختر بچه ی 12 ساله ممنوع الخروج و به همراه پدر اکنون به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضار می شود و این خبر به گوش نسرین در زندان می رسد.
دختر بچه ای که به دلایل درسی در روزهای چهارشنبه دیگر نمیتواند به ملاقات مادرش بیاید و با تغییر روز ملاقات مخالفت می شود.
دو ماه به عنوان مرخصی خانواده را چشم به راه می گذارند و حتی مدارکی هم دادستانی می گیرد و در لحظه ی آخر ناگهان مخالفت می شود.
نسرین هم چاره ای نمی بیند جز اعتصاب غدا ...
متاسفانه او از امروز صبح اعتصاب غذایش را شروع کرده است.
من امروز تمام تلاش ام را کردم اما به هیچ عنوان نتوانستم منصرف اش کنم.
همینجوری از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد .