کوتاه مثل مرگ: احمد قابل


احمد قابل هم از میان ما رفت...
روحش شاد و یادش گرامی باد

آزاديت مبارك احمدآقا... اين بار بي وثيقه آزاد شدي... رفتي؟‌ بدون پاسپورت؟‌ مگه پاسپورتت توقيف نبود؟‌ مگه ممنوع الخروج نبودي؟‌ يادته داشتي مي اومدي تشييع جنازه استادت و بازداشت شدي؟‌ يادته مي گفتي اين بزرگترين شكنجه عمرت بوده؟‌ چه زود رفتي پيش استادت... ولي با رفتن شما انتظاري از ما نداشته باشيد... فك نكنيد ما رو با شجوني و مصباح و جنتي و علم الهدي و احمدخاتمي مي ذارين و مي رين ما ديندار مي مانيم. نه،‌ به خدا ما به دين اينا و خداي اينا كافريم... ما به ديني كه تو مفسر اون بودي پايبنديم احمدآقا... ديني كه توش حجاب اجبار نبود و خداش با ظالمان نبود... احمدآقا خوب از بند تن و اين دنياي خاكي رهيدي... آزاديت مبارك

صفحه فیس بوک وحید عابدینی