نسرین الان وکیل همه ی ماست

نسرین ستوده در اعتصاب غذا به سر می برد. نسرین الان وکیل همه ی ماست. وکیل همه ی ایرانیانی که حقشان را استبداد بالا کشیده. ما همگی‌ در مقطعی قسم میخوریم از کودک گرفته تا دکتر و وزیر و رئیس جمهور و وکیل ولی‌ الظاهر یا تنها مورد و یا می‌توان جزو نادر افرادی میباشند که پای قسم نامه خود تا این حد ایستاده اند درود بر شرف این شیر زن کمتر کسانی‌ هستنند که حتی بازجو و یا شکنجه گران آنها هم از مقاومت اینان به تحسین بر می‌آیند.ظهر روز سه شنبه ۹ آبان، حدود ۲۰ زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی یورش برده و آنها را تفتیش بدنی کردند.این گزارش تاکید کرده که نوع برخورد نیروهای گارد با زندانیان سیاسی «توهین آمیز» بوده است.لطفا این پست را باز نشر کنید تا به گوش آقایان برسد که نسرین تنها نیست.هر چند همیشه می توان خبررسانی کرد و نوشت اما باید ایستاد و بیرون پرید