سرانجام امروز پس از چندین ماه

امروز نيما از در زندان كه بيرون آمد اول از همه بوس مامان‌اش را از لپ‌اش كند و چسباند به لپ من. گفت: مامان گفتش كه اين بوس را نگه‌دار، رفتي بيرون بچسبان به لپ بابا...

سرانجام امروز پس از چندین ماه نیما و مهراوه فرزندان نسرین ستوده با مادرشان ملاقات حضوری داشتند...