انسان های بزرگ سرزمینمامروز مژگان شجریان این عکس را درصفحه فیس بوکش به اشتراک گذاشته بود.
عکسی دلچسب از محمدرضا شجریان،بهروز وثوقی ، مجید درخشانی
(عکس از محمد خیرخواه)