و پایان بر هشت زن و پایان بر اعتصاب غذاامین احمدیان همسر بهاره هدایت که خبرهای زندانیان زنان ایرانی را اطلاع رسانی می کند امروز در صفحه فیس بوکش نوشت:با تنظیم شکایتی از ماموران خاطی و تعهد مسئولین حفاظت و بازرسی زندان اوین مبنی بر پیگیری مسئله و برخورد با افراد خاطی و عدم تکرار اینگونه مسائل در آینده، هشت زن زندانی اعتصاب کننده به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

-اعتصاب کنندگان توسط شورای انضباطی زندان به سه هفته ممنوعیت ملاقات و انتقال به انفرادی محکوم شده اند که با اعتراض آنان این حکم فعلا به مدت شش ماه تعلیق شده است!
دو نکته; گزارش هایی که در بعضی از سایت ها درج گردیده و در آن به برهنه کردن زندانیان اشاره شده صحت ندارد، همچنین اخباری که دیروز در بعضی سایتهای مغرض مبنی بر شکسته شدن اعتصاب زنان پس از تهدید به لغو مرخصی! اشاره کرده اند نیز کذب و عاری از حقیقت است.

وظیفه خود می دانم که از کلیه دوستان و همراهان و سایت های خبری و رسانه ها که با همدلی از این حرکت مدنی زندانیان حمایت کردند و با اطلاع رسانی و حمایتهای معنوی خود از اعتصاب کنندگان، آنان را همراهی کردند صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری کنم.